(ATPvietnam.com) -Sở GDCK Hà Nội (HNX) thông báo ngày 2/6/2010 sẽ đưa cổ phiếu phát hành thêm của CTCP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (mã chứng khoán: SHS) vào giao dịch bổ sung.

* Chuyện trò trực tiếp cùng giới đầu tư Theo đó, tổng số lượng chứng khoán giao dịch bổ sung trong đợt này của SHS là 58.937.004 cổ phiếu, đưa tổng số lượng chứng khoán niêm yết trên HNX của SHS là 100 cổ phiếu. Đây là số lượng cổ phiếu mà SHS phát hành tăng vốn lên 1.000 tỷ đồng qua chào bán 40.907.996 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1, giá phát hành bằng mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần và là cổ phiếu tự do chuyển nhượng. Ngoài ra có 2.045.399 cổ phiếu được phát hành cho Cán bộ công nhân viên với giá 15.000 đồng/cổ phần và hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày phát hành. Và 15.983.609 cổ phiếu được phát hành ra bên ngoài cho các đối tác có tiềm năng, cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng từ 1-3 năm kể từ ngày phát hành. Số tiền thu được từ đượt phát hành sẽ được dùng để Đầu tư nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin; Đầu tư mua trụ sở văn phòng công ty; Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư, bảo lãnh phát hành, kinh doanh nguồn, tạo đòn bẩy tài chính cho khách hàng giao dịch tại SHS để phát triển hoạt động môi giới. Hoài Nam