bv quốc tế VŨ ANH, gọi điện hỏi lịch siêu âm của bs Vinh, s.a 4 chiểu, đẹp, cẩn thận, giải thích cặn kẽ, ngưòi nhà vô được. Bạn ạ. phí s.a 4 chiều là 400k, khám là 100k

bv quốc tế VŨ ANH, gọi điện hỏi lịch siêu âm của bs Vinh, s.a 4 chiểu, đẹp, cẩn thận, giải thích cặn kẽ, ngưòi nhà vô được. Bạn ạ. phí s.a 4 chiều là 400k, khám là 100k