Ông trời thật không công bằng, cho ta vẻ ngoài đẹp trai nhưng lại lấy đi những người công nhận điều đó.