Nhờ khả năng giữ thăng bằng, chàng thanh niên thực hiện các kiểu nhảy trong công viên.