(VTC News) - Trở thành quản lỹ của siêu thị chuyên kinh doanh các sản phẩm kẹo.

Hoàng Việt