(VTC News) - 23 Tết tại TP.HCM, dòng người đổ về các siêu thị để mua sắm "nhiều không xuể", các quầy tính tiền quá tải. Trong khi đó, một số chợ thậm chí có tiểu thương... ngủ gật vì vắng khách.