Công nghệ Silverlight của Microsoft đã được chọn để truyền hình trực tiếp lễ nhậm chức của ông Barack Obama qua hệ thống mạng Internet.