Một quan chức cấp cao Singapore vừa lên tiếng thúc giục các nước Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) phải tăng cường cải cách để nhanh chóng hội nhập tài chính khu vực.

small_1628.jpg Ngày 28/6, bà Trần Huệ Hoa, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Giao thông cho rằng, chính phủ các nước ASEAN phải tiếp tục áp dụng các chuẩn quốc tế về minh bạch tài chính và chuẩn kế toán, cũng như các quy định phổ biến khác. Theo bà, việc này sẽ giúp các nước ASEAN nhanh chóng hội nhập tài chính khu vực, qua đó tạo cơ hội nhiều hơn cho các nhà đầu tư tại đây cũng như làm giảm bớt rủi ro cho họ. "Trong bối cảnh hiện nay, lĩnh vực tư nhân có thể đóng vai trò lớn trong việc định dạng thị trường tài chính dựa trên nhu cầu của mỗi nước trong khu vực và chính phủ cần giúp họ thông qua môi trường đầu tư mih bạch, chuẩn hóa hơn", bà Trần Huệ Hoa cho biết. Quan chức này cũng cho rằng việc hội nhập ở châu Á cần tiến hành theo hướng từ dưới lên, tức là điều chỉnh theo nhu cầu từ thị trường do thiếu các điểm tương đồng về kinh tế cao như ở châu Âu. Những thúc giục nói trên từ Singapore được đưa ra trong bối cảnh một thị trường tài chính thống nhất đang là mục tiêu hướng tới của ASEAN song tiến trình triển khai ở các nước vẫn chưa được như mong đợi.