Đối với nhiều đứa trẻ thì việc bố mẹ chuẩn bị sinh em bé thực sự là một cú sốc vì phải đối mặt với nhiều thay đổi. Các ông bố bà mẹ nên chuẩn bị tâm lý cho con.