Người sinh năm 1996 là tuổi Bính Tý, thuộc mệnh Giản Hạ Thủy hay còn có nghĩa là “nước khe suối”.

Theo Can Chi, năm 1996 là tuổi Bính Tý

Biết năm 1996 là tuổi Bính Tý dựa trên Can Chi, một hệ thống giúp gọi tên của thời gian (ngày, tháng, năm,…) trong âm lịch, được áp dụng tại các nước phương Đông, trong đó có Việt Nam. Theo đó, tên gọi thời gian được thiết lập bằng cách ghép lần lượt các Can và các Chi với nhau. Có 10 Can và 12 Chi, có thứ tự như sau:

Thứ tự Can: Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm Quý.

Thứ tự Chi: Tý Sửu Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ Mùi Tân Dậu Tuất Hợi.

Ghép lần lượt Can với Chi, hết Can mà còn Chi thì lấy Can đầu tiên của chu kỳ kế tiếp ghép với Chi tiếp theo, tương tự hết Chi còn Can thì cũng lấy Chi đầu tiên ghép với Can tương ứng. Cứ thế, ta được cả thảy 60 tổ hợp (60 vốn là bội chung nhỏ nhất của 10 và 12) – tổ hợp này luôn bắt đầu từ Giáp Tý và kết thúc bằng Quý Hợi.

Do năm 1995 có tên là Ất Hợi, nên năm 1996 sau đó sẽ có tên là năm Bính Tý (Sau Ất là Bính, Hợi là kết thúc của 1 vòng Can, chuyển sang chu kỳ khác nên bắt đầu bằng Tý).

Năm 1996 thuộc mệnh Thủy trong ngũ hành

Ta có công thức tính mệnh: Can + Chi = Mệnh.

Trong công thức này, các thành phần Can, Chi và Mệnh được gán cho những hệ số (tức giá trị) khác nhau.

Các cặp Can liền kề với nhau (Giáp-Ất, Bính-Đinh, Mậu-Kỷ, Canh-Tân, Nhâm-Quý) luôn nhận chung 1 giá trị. Giá trị của Can thuộc khoảng 1-5, cụ thể:

Giáp, Ất = 1 Bính, Đinh = 2 Mậu, Kỷ = 3

Canh, Tân = 4 Nhâm, Quý = 5

Tương tự, 2 Chi đi liền nhau (Tý-Sửu, Dần-Mão, Thìn-Tỵ, Ngọ-Mùi, Thân-Dậu, Tuất-Hợi) cũng cùng chung hệ số. Hệ số của Chi nằm từ 0 tới 2:

Tý, Sửu = 0 Dần, Mão = 1 Thìn, Tỵ = 2

Ngọ, Mùi = 0 Thân, Dậu = 1 Tuất, Hợi = 2

Sinh nam 1996 la tuoi gi, menh gi? - Anh 1

Sinh năm 1996 là tuổi Bính Tý, mệnh Giản Hạ Thủy.

Vì ngũ hành có 5 nguyên tố nên giá trị của Mệnh cũng chỉ dao động từ 1 tới 5 như sau:

1 = Kim 2 = Thủy 3 = Hỏa

4 = Thổ 5 = Mộc

Dựa theo công thức tính mệnh vừa nêu: Sinh năm 1996 tức tuổi Bính Tý thuộc mệnh: Bính + Tý = 2 + 0 = 2 => Mệnh Thủy.

Ngoài ra, để biết chính xác năm 1996 tức Bính Tý mệnh gì, ta có thể tra trong bảng Mệnh tương ứng với tên năm đã biết, phần nói về các can Bính-Đinh.

Tên năm Mệnh tương ứng

Bính Tý, Đinh Sửu

Bính Dần, Đinh Mão

Bính Thìn, Đinh Tỵ

Bính Ngọ, Đinh Mùi

Bính Thân, Đinh Dậu

Bính Tuất, Đinh Hợi

Giản Hạ Thủy (Nước khe suối)

Lư Trung Hỏa (Lửa trong lò)

Sa Trung Thổ (Đất pha cát)

Thiên Hà Thủy (Nước trên trời)

Sơn Hạ Hỏa (Lửa chân núi)

Ốc Thượng Thổ (Đất nóc nhà)

Theo bảng, ta thấy năm 1996 tức tuổi Bính Tý thuộc mệnh Giản Hạ Thủy, nghĩa là “nước khe suối”.

Sơ lược tính cách người tuổi Tý

Lạc quan, vui vẻ, người tuổi Tý dù trong hoàn cảnh khó khăn vẫn không hề nao núng. Họ luôn đấu tranh cho cuộc sống của mình, đồng thời cũng rất nhạy cảm, trực giác tốt, trí tưởng tượng phong phú. Tuy nhiên, họ không giỏi trong chuyện đưa ra quyết định logic.

Bên ngoài họ có vẻ dè dặt, kín đáo, nhưng thực ra lại rất dễ gần, dễ kết thân và có nhiều bằng hữu. Họ cũng rất coi trọng các mối quan hệ với người thân, bạn bè. Đôi khi, họ có thể soi mói, hay phàn nàn và khó tính. Thường họ yêu tiền và cũng giỏi kiếm tiền.