TTO - * Em hiện đang là sinh viên năm cuối hệ đại học chính quy chuyên ngành công nghệ thông tin, song em muốn đi xuất khẩu lao động (XKLĐ). Em có sức khỏe tốt, vậy có nhiều cơ hội không?