(VietNamNet)- Trong khi đa số SV nghèo tìm đến những công việc khá tĩnh lặng như gia sư, bán hàng, … thì những SV con nhà khá giả đều tìm cho mình những công việc năng động, nhiều tiền...