Dịp nghỉ lễ 30/4, nhóm sinh viên CLB Kỹ năng sống trường ĐH Ngoại thương Hà Nội tổ chức phát xôi tình nguyện cho người lang thang, cơ nhỡ tại Hà Nội.

Tranh thủ dịp nghỉ lễ, nhóm sinh viên trường ĐH Ngoại thương tổ chức hoạt động nấu xôi, phát xôi phiễn phí. Các thành viên trong nhóm đã nấu 60 suất xôi trong thời gian từ 14-23h đêm.

Trao tận tay phần quà cho những người thiếu may mắn.

11 thành viên trong nhóm đã xôi trao tận tay cho người lang thang tại khu chợ tạm bợ, trong cây ATM, hè phố trên địa bàn Hà Nội.

Chương tình được mang tên Hạt gạo nghĩa tình mong muốn trao hơi ấm tình người đến những cá nhân có hoàn cảnh kém may mắn.

Những thành viên trường ĐH Ngoại thương.

Huỳnh Anh