Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo nội dung Giải trình lý do giảm giá sàn 5 phiên liên tục của cổ phiếu CTCP Thủy sản số 1 theo công văn số 28/CTCPTS1 ngày 26/05/2010 (Chi tiết tại tài liệu đính kèm). Tài liệu đính kèm: SJ1: Giải trình về việc giá cổ phiếu giảm sàn 5 phiên liên tục