Thông tin giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ CTCP Thủy sản số 1 như sau: