Từ ngày 09/08 đến 06/09, ông Trần Quang Vinh, em trai ông Trần Đức Phú - Thành viên HĐQT CTCP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn (HOSE: SMA) đã bán hết 140,080 cp SMA như đăng ký trước đó.

Theo đó, sau giao dịch này ông Vinh không còn nắm bất kỳ cổ phiếu SMA nào.

Hằng Nga

INFONET