Qui luật của trò săn bắn không hề thay đổi qua hàng nghìn năm: những thợ săn sẽ tìm đến những mảnh đất "màu mỡ" hơn sau khi đã "làm...