Uy ban quản lý FCC, Mỹ xác nhận rằng sản phẩm smartphone A877 sắp tới của Samsung sẽ được sử dụng trên dải băng tần kép mạng GSM, EDGE và WCDMA; kết nối Bluetooth vẫn được trang bị bình thường ở dòng máy handset mới này của Samsung.