(InfoTV) - Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (mã SMC-HOSE) công bố số liệu hoạt động quý 1/2011.

Theo đó, sản lượng bán ra trong quý 1/2011 đạt 158.527 tấn; doanh số bán ra đạt 2.104,79 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 36,78 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 31,06 tỷ đồng. Trước đó, SMC thông báo sản lượng thực hiện trong 2 tháng đầu năm 2011 đạt 90.766 tấn, doanh thu thuần đạt 1.169 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 14,4 tỷ đồng, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 585 đồng. Hội đồng Quản trình dự kiến trình Đại hội cổ đông 2 phương án chia cổ tức năm 2011 vào ngày 9/4 tới với phương án 1: 10% bằng tiền (1.000 đồng/cổ phiếu) và 20% bằng cổ phiếu (10 cổ phiếu được nhận thêm 2 cổ phiếu) và phương án 2 là 16% bằng tiền (1.600 đồng/cổ phiếu). InfoTV (Theo Vneconomy)