TT - Trong kinh doanh xuất nhập khẩu tại VN có những giao dịch trị giá đến hàng triệu USD, vậy mà bản hợp đồng mua bán chỉ đơn giản vài trang giấy mỏng teo.