Thưa BS, em muốn phá ngay 2 nốt ruồi trên cổ nhưng lại sợ bệnh viện, sợ đau.