Phần còn lại của sợi dây điện bị cắt trộm rơi xuống suối làm một người chết: Sơ thẩm kết án người sử dụng điện, phúc thẩm bác vì chưa ổn.