Trong tuần qua, trên sàn giao dịch vàng lượng người tham gia giao dịch vàng và khối lượng giao dịch đều gia tăng.