Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 2496/VPCP-KGVX, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa đồng ý Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ủy ban UNESCO của Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các Bộ, ngành, địa phương liên quan xây dựng để trình UNESCO các hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể bao gồm Tín ngưỡng thờ Vua Hùng và nghệ thuật Đờn ca tài tử.

Theo kế hoạch, hồ sơ trình UNESCO đề nghị công nhận Tín ngưỡng thờ Vua Hùng gắn liền với Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng là di sản văn hóa phi vật thể sẽ hoàn thành trước 31/8/2010. Dự kiến trước năm 2011, hồ sơ trình UNESCO công nhận Đờn ca tài tử là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại cũng sẽ được lập./. (TTXVN/Vietnam+)