“Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng tính thực chất, hướng về cơ sở, chủ động tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc trong nhân dân” đó là ý kiến của ông Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La tại Kỳ họp thứ 6 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La khóa X, diễn ra ngày 31/12.

Son La: Doi moi hoat dong cua MTTQ, tang tinh thuc chat - Anh 1

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lò Mai Kiên chủ trì kỳ họp, tham dự kỳ họp có bà Tráng Thị Xuân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện Thường trực HĐND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố.

Năm 2016, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã chủ động phối hợp để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; công tác phản biện xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; tuyên truyền, vận động nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện tốt các chủ chương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thi văn minh”; xây dựng quỹ “Vì người nghèo” và triển khai làm nhà đại đoàn kết thu được nhiều kết quả tích cực, các cấp đã huy động được trên 6 tỷ đồng cho quỹ Vì người nghèo, xây dựng hơn 200 nhà đại đoàn kết…

Tại hội nghị, một số hạn chế trong hoạt động của MTTQ các cấp cũng được đưa ra như vận động, tập hợp nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc còn hạn chế, một số nơi còn làm chung chung, hành chính hóa; công tác năm bắt thông tin, phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân chưa thường xuyên…

Nguyên nhân để xảy ra tình trạng này là do một số các cấp ủy chính quyền cơ sở chưa quan tâm chỉ đạo, phối hợp và tạo điều kiện đúng mức; chất lượng cán bộ công tác mặt trận cơ sở còn hạn chế; chính sách đãi ngộ đối với người làm công tác mặt trận chuyên trách còn khó khăn…

Phát biểu tại kỳ họp, ông Hoàng Văn Chất đánh giá cao những nỗ lực và kết quả trong hoạt động của Ủy ban Mặt trận toàn tỉnh năm 2016. Đồng thời, ông Hoàng Văn Chất đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp cần bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong năm 2017 của Đảng bộ tỉnh; tiếp tục vận động thực hiện nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm gắn với sản xuất chuỗi; quan tâm đến vấn đề làm đường giao thông nông thôn, xây dựng NTM; tiếp tục đẩy mạnh đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận các cấp tăng tính thực chất, hướng về cơ sở; chú trọng bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức cho cán bộ công chức; tập hợp các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2017, góp phần chung vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội an ninh, quốc phòng của tỉnh.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tặng cờ thi đua cho 2 tập thể, tặng bằng khen cho 32 tập thể và 39 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2016. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã ký kết giao ước thi đua, thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2017.

Theo Sonlatv

Từ khóa

MTTQ Sơn La Lò Mai Kiên Hoàng Văn Chất