Video trên mạng xã hội cho thấy các đợt sóng, dưới ảnh hưởng của bão Irma, vượt qua tường chắn và chảy cuồn cuộn trong thành phố Miami, bang Florida.