(PL)- Hôm qua (29-9), theo báo cáo đề án Sông Cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong những năm gần đây Sông Cầu ô nhiễm ngày càng trầm trọng.