Lần đầu tiên tôi gặp Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp vào năm 1968 trong một lần tôi được tặng danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ...