Dòng sông Nhuệ chảy qua địa phận tỉnh Hà Nam đang "giãy chết" bởi các nhà máy, xí nghiệp đang ngày đêm xả xuống đó nước thải có mức độ ô nhiễm gấp hàng ngàn lần so với tiêu chuẩn!