Theo báo cáo Expat Insider 2017 của InterNations, mạng lưới những người đang sinh sống ở nước ngoài, Việt Nam là quốc gia có mức sống hợp túi tiền với người ngoại quốc nhất.

Song o dau re nhat the gioi? - Anh 1

Theo báo cáo Expat Insider 2017 của InterNations, mạng lưới những người đang sinh sống ở nước ngoài, Việt Nam là quốc gia có mức sống hợp túi tiền với người ngoại quốc nhất thế giới.

Danh sách bao gồm 65 quốc gia và vùng lãnh thổ, được xếp hạng dựa trên khảo sát về cân bằng giữa thu nhập và chi phí sinh hoạt của người nước ngoài tại các quốc gia. Sau đây là 15 địa chỉ có xếp hạng cao nhất trong danh sách.

Song o dau re nhat the gioi? - Anh 2

15. MalaysiaẢnh: RTS

Mức chi phí sống so với Mỹ: thấp hơn 43%
Tiền thuê nhà trung bình: 347,9 USD một tháng
Tiền chi phí sinh hoạt: 44,42 USD một tháng
Chi phí giao thông công cộng: 23,44 USD một tháng
Giá cà phê: 2,31 USD một cốc
Giá bia: 2,81 USD một cốc

Song o dau re nhat the gioi? - Anh 3

14. Đài LoanẢnh: Trekplorer

Mức chi phí sống so với Mỹ: thấp hơn 12%
Tiền thuê nhà trung bình: 388,54 USD một tháng
Tiền chi phí sinh hoạt: 60,69 USD một tháng
Chi phí giao thông công cộng: 33,28 USD một tháng
Giá cà phê: 2,41 USD một cốc
Giá bia: 1,65 USD một cốc

Song o dau re nhat the gioi? - Anh 4

13. BahrainẢnh: Menachamber

Mức chi phí sống so với Mỹ: thấp hơn 21%
Tiền thuê nhà trung bình: 960,26 USD một tháng
Tiền chi phí sinh hoạt: 75 USD một tháng
Chi phí giao thông công cộng: 37,13 USD một tháng
Giá cà phê: 4,54 USD một cốc
Giá bia: 7,96 USD một cốc

Song o dau re nhat the gioi? - Anh 5

12. Nigeria

Ảnh: New York Times

Mức chi phí sống so với Mỹ: thấp hơn 56%
Tiền thuê nhà trung bình: 445,74 USD một tháng
Tiền chi phí sinh hoạt: 38,14 USD một tháng
Chi phí giao thông công cộng: 26,27 USD một tháng
Giá cà phê: 2,23 USD một cốc
Giá bia: 0,84 USD một cốc

Song o dau re nhat the gioi? - Anh 6

11. Arab Saudi

Ảnh: Bloomberg

Mức chi phí sống so với Mỹ: thấp hơn 36%
Tiền thuê nhà trung bình: 403,37 USD một tháng
Tiền chi phí sinh hoạt: 40,59 USD một tháng
Chi phí giao thông công cộng: 40 USD một tháng
Giá cà phê: 2,63 USD một cốc
Giá bia: 0,8 USD một cốc

Song o dau re nhat the gioi? - Anh 7

10. Thái Lan

Ảnh: thaiconsulate.az

Mức chi phí sống so với Mỹ: thấp hơn 36%
Tiền thuê nhà trung bình: 430,81 USD một tháng
Tiền chi phí sinh hoạt: 67,93 USD một tháng
Chi phí giao thông công cộng: 30,13 USD một tháng
Giá cà phê: 1,75 USD một cốc
Giá bia: 1,81 USD một cốc

Song o dau re nhat the gioi? - Anh 8

9. Ấn ĐộẢnh: BBC

Mức chi phí sống so với Mỹ: thấp hơn 64%
Tiền thuê nhà trung bình: 170,16 USD một tháng
Tiền chi phí sinh hoạt: 32,29 USD một tháng
Chi phí giao thông công cộng: 9,35 USD một tháng
Giá cà phê: 1,43 USD một cốc
Giá bia: 1,56 USD một cốc

Song o dau re nhat the gioi? - Anh 9

8. Kazakhstan

Mức chi phí sống so với Mỹ: thấp hơn 57%
Tiền thuê nhà trung bình: 263,37 USD một tháng
Tiền chi phí sinh hoạt: 52,21 USD một tháng
Chi phí giao thông công cộng: 17,67 USD một tháng
Giá cà phê: 1,64 USD một cốc
Giá bia: 0,88 USD một cốc

Song o dau re nhat the gioi? - Anh 10

7. Hàn QuốcẢnh: GlobalResearch

Mức chi phí sống so với Mỹ: cao hơn 8%
Tiền thuê nhà trung bình: 591,76 USD một tháng
Tiền chi phí sinh hoạt: 142,34 USD một tháng
Chi phí giao thông công cộng: 48,57 USD một tháng
Giá cà phê: 3,86 USD một cốc
Giá bia: 2,65 USD một cốc

Song o dau re nhat the gioi? - Anh 11

6. Trung QuốcẢnh: Independent.co.uk

Mức chi phí sống so với Mỹ: thấp hơn 39%
Tiền thuê nhà trung bình: 515,49 USD một tháng
Tiền chi phí sinh hoạt: 51,55 USD một tháng
Chi phí giao thông công cộng: 18,35 USD một tháng
Giá cà phê: 4,07 USD một cốc
Giá bia: 0,92 USD một cốc

Song o dau re nhat the gioi? - Anh 12

5. PhilippinesẢnh: National Geographics

Mức chi phí sống so với Mỹ: thấp hơn 53%
Tiền thuê nhà trung bình: 235,75 USD một tháng
Tiền chi phí sinh hoạt: 74,92 USD một tháng
Chi phí giao thông công cộng: 9,78 USD một tháng
Giá cà phê: 2 USD một cốc
Giá bia: 0,98 USD một cốc

Song o dau re nhat the gioi? - Anh 13

4. Mexico Ảnh: LonelyPlanet

Mức chi phí sống so với Mỹ: thấp hơn 52%
Tiền thuê nhà trung bình: 272,72 USD một tháng
Tiền chi phí sinh hoạt: 39,4 USD một tháng
Chi phí giao thông công cộng: 17,03 USD một tháng
Giá cà phê: 2,01 USD một cốc
Giá bia: 1,4 USD một cốc

Song o dau re nhat the gioi? - Anh 14

3. Myanmar

Mức chi phí sống so với Mỹ: thấp hơn 16%
Tiền thuê nhà trung bình: 525 USD một tháng
Tiền chi phí sinh hoạt: 25,35 USD một tháng
Chi phí giao thông công cộng: 6 USD một tháng
Giá cà phê: 2,2 USD một cốc
Giá bia: 1 USD một cốc

Song o dau re nhat the gioi? - Anh 15

2. Columbia

Mức chi phí sống so với Mỹ: thấp hơn 54%
Tiền thuê nhà trung bình: 274,13 USD một tháng
Tiền chi phí sinh hoạt: 72,81 USD một tháng
Chi phí giao thông công cộng: 27,26 USD một tháng
Giá cà phê: 1,38 USD một cốc
Giá bia: 0,92 USD một cốc

Song o dau re nhat the gioi? - Anh 16

1. Việt NamẢnh: Ngô Trung Dũng

Mức chi phí sống so với Mỹ: thấp hơn 45%
Tiền thuê nhà trung bình: 397,63 USD một tháng
Tiền chi phí sinh hoạt: 56,76 USD một tháng
Chi phí giao thông công cộng: 6,6 USD một tháng
Giá cà phê: 1,66 USD một cốc
Giá bia: 0,88 USD một cốc

Ngô Minh