24H.COM.VN - Bán được 24,2 triệu điện thoại, giảm 21% so với năm ngoái, tổng kết quý IV, Sony Ericsson lỗ tới 245 triệu USD, trong khi các nhà phân tích dự đoán hãng chỉ lỗ một nửa con số trên.