(Vitinfo) - Đây là sản phẩm mới nhất của hãng Sony, được ra mắt nhằm cạnh tranh với các dòng sản phẩm N95 8GB của “ông lớn” Nokia. Hiện tại bộ nhớ trong của các loại “dế” cao nhất là 8GB.