Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Nam thông báo tăng vốn điều lệ như sau: