Space X là mẫu áo du hành vũ trụ vừa được Elon Musk ra mắt. Áo được thiết kế nhỏ, gọn để phục vụ cho việc bay và hoạt động trên các trạm không gian.

Hoàng Thiên