CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn (SPP) vừa thông báo đăng ký mua 200.000 cổ phiếu quỹ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 15/09 đến ngày 14/12.

Theo đó, SPP đăng ký giao dịch mua 200.000 cổ phiếu quỹ từ nguồn thặng dư vốn cổ phần phát hành năm 2007 và lợi nhuận giữ lại chưa phân phối năm 2009. Nâng lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ dự kiến sau giao dịch lên 200.000 cổ phiếu quỹ. Nguyên tắc xác định giá: Giá khớp trên sàn hoặc theo giá thỏa thuận. Giao dịch sẽ bắt đầu thực hiện từ ngày 15/09/2010 và kết thúc vào ngày 14/12/2010 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín được SPP ủy quyền thực hiện giao dịch. Viện Nguyễn HNX