24H.COM.VN - Thành lập từ những năm 70, Diane Von Furstenberg đã nhanh chóng viết tên mình vào bảng danh sách những nhà thiết kế nữ lừng danh trên thế giới.