(NLĐ)- Ngày 10-10, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã có công văn hướng dẫn về phát hành chứng khoán và sử dụng vốn của công ty đại chúng.