Báo cáo tài chính riêng Quý 4 năm 2008 của CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI):. Xem theo ngày :