The black box ngập tràn những cảnh sex và bạo lực. Với sự tham gia của José Garcia, Marion Cotillard, bộ phim kể về ranh giới giữa thực tại và giấc mơ....