Tập đoàn năng lượng khổng lồ StatoiHydro của Na Uy vừa ra thông báo cho biết tập đoàn đã đồng ý bán các tài sản ở khu vực nước nông thuộc Vịnh Mêhicô cho công ty năng lượng Mỹ Mariner với giá 243 triệu USD bằng tiền mặt.

small_7345.jpg Sản lượng của StatoiHydro ở khu vực nước nông này ước đạt khoảng 9.600 thùng dầu quy đổi mỗi ngày, với trữ lượng đã được chứng minh lên tới 8,3 triệu thùng dầu quy đổi. Phó Chủ tịch phụ trách khu vực Bắc Mỹ của StatoiHydro, ông Oeivind Reinersten cho biết tập đoàn có kế hoạch tập trung chiến lược, các hoạt động, nhân sự và vốn cho khu vực nước sâu -lĩnh vực mà tập đoàn có lợi thế hơn cả về công nghệ và kỹ năng. Hiện StatoiHydro là nhà điều hành lớn nhất thế giới tại các khu vực nước sâu. StatoiHydro dự kiến sẽ hoàn tất thương vụ trên trong quý I/08. Và như vậy, StatoiHydro sẽ giữ lại toàn bộ tác tài sản ở khu vực nước sâu tại Vịnh Mêhicô.