Steve Jobs đã miêu tả trụ sở mới là toà nhà có thiết kế độc đáo cũng như tính ứng dụng cao. Nó sẽ sở hữu nhiều cây xanh, đồng thời có thiết kế giống tàu vũ trụ.

Hoàng Phong