(Zing) - Teenpop xuất hiện và phát triển đến đỉnh điểm khoảng hai năm qua, tuy nhiên hiện nay dòng nhạc này đang bị “đóng băng” ca khúc mới xuất hiện đã thưa thớt hẳn.