(CATP) Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam vừa thông báo: kể từ ngày 6-10-2008, tại khoảng 40 quốc gia, trong đó có Việt Nam, một hệ thống mới xử lý thị thực sẽ được áp dụng. Theo đó, phải lấy dữ liệu sinh học (dấu vân tay và...