QĐND Online – Vào tối 1-10-2008, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Đêm Nghệ thuật Hennessy (Hennessy Artistry) lần đầu tiên sẽ được tổ chức tại Việt Nam với sự tham gia của các nghệ sĩ và ban nhạc trẻ quốc tế thành danh...