(LĐ) - Theo đánh giá của nhiều chuyên gia kinh tế, những khó khăn của nền kinh tế từ nay tới cuối năm chưa phải là đã hết. Diễn biến của TTCK theo đó cũng còn nhiều phức tạp.