9 năm sau khi sư ông viên tịch, trên chính ngôi mộ bỗng dưng mọc lên gò mối cao khoảng nửa mét.