Sự sụp đổ của một biểu tượng cho sức mạnh kinh tế và công nghệ của Canada đã gây ra một cơn địa chấn cho nền kinh tế vốn đang chìm sâu vào suy thoái.