Gần đây, Báo Lao Động có nhận được thông tin của người tiêu dùng phản ánh trong ly sữa "Mama sữa non" của Cty cổ phần G&P có những vẩn cặn màu đen.