Hỏi:

small_10705.jpg Khi viết phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, kế toán công ty ghi nhầm nên đã chữa số 4 thành số 1. Cơ quan thuế kiểm tra phát hiện xử phạt công ty 6 triệu đồng thì có đúng không và căn cứ theo quy định nào? (Trần Thị Thủy, Lý Nhân, Hà Nam)