ND - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ra Thông tư sửa đổi bổ sung Quy chế thi chọn học sinh giỏi quốc gia. Theo đó, năm điểm quan trọng được sửa đổi, bãi bỏ gồm: Tiêu chuẩn, điều kiện đối với những người tham gia tổ chức kỳ thi; yêu cầu đối với đề thi; quy trình chấm thi; xếp giải kỳ thi chọn học sinh giỏi; xử lý vi phạm.

Đặc biệt, Quy chế thi chọn học sinh giỏi mới bãi bỏ quy định: Không liên hệ, mời người ngoài đơn vị dự thi ôn luyện, tập huấn cho người dạy và người học của đơn vị mình dưới bất kỳ hình thức và thời gian nào. Tỷ lệ giải đối với mỗi môn thi cũng được quy định rõ như sau: Tổng số giải từ khuyến khích trở lên không quá 60% số thí sinh dự thi. Trong đó, tổng số giải Nhất, Nhì, Ba không quá 75% tổng số giải; số giải Nhất không quá 5% tổng số giải. Về điểm bài thi, Quy chế mới quy định điểm của một câu trong bài thi là tổng các điểm thành phần của câu ấy. Điểm của bài thi là tổng điểm các câu trong bài thi, không làm tròn, theo thang 20 điểm. Việc xử lý những vi phạm đối với những người tham gia công tác thi có hành vi vi phạm Quy chế thi (bị phát hiện trong khi làm nhiệm vụ hoặc sau kỳ thi), nếu có đủ chứng cứ, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị cơ quan quản lý cán bộ áp dụng Luật Cán bộ, công chức để xử lý kỷ luật theo các hình thức: khiển trách, đình chỉ công tác thi ngay sau khi phát hiện và tùy theo mức độ vi phạm có thể hạ bậc lương, hạ ngạch, cách chức; đình chỉ công tác thi ngay sau khi phát hiện, buộc thôi việc hoặc đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 28-3-2010. PV